Bitki Koruma Bölümü Oryantasyonu

11 Eki

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ ORYANTASYONU

2016-2017 eğitim öğretim yılında Fakültemiz Bitki Koruma Bölümümüze yeni kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencilerimize yönelik 07.10.2016 Cuma günü saat 09:00'da Fakültemizde oryantasyon programı yapılmıştır. Program kapsamında öncelikle Üniversitemiz, Fakültemiz ve Bitki Koruma Bölümümüz ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, eğitim-öğretim (yönetmelikler; öğrenci disiplin yönetmeliği, sınav yönetmeliği, yönergeler, vb.) ve diğer konularda (öğrenci toplulukları, sertifika programları, kütüphane, kültürel ve sportif faaliyetler ile Yurtdışı ve Yurtiçi eğitim programları vb.) gerekli bilgiler sunulmuştur.

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ ORYANTASYON PROGRAMI

07.10.2016

SAAT

KONU

EĞİTİMCİ

09:00-09:20

Üniversitemiz/Fakültemiz/Bitki Koruma Bölümümüzün Tanıtımı 

Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

09:20-09:40

Yönetmelikler (öğrenci disiplin yönetmeliği, sınav yönetmeliği) ve Yönergeler 

Yrd. Doç. Dr. Z. F. ARSLAN

09:40-10:00

Öğrenci toplulukları, sertifika programları, kütüphane, kültürel ve sportif faaliyetler, vb.

Araş. Gör. Şükran YAYLA

10:00-10:20

Yurtdışı ve Yurtiçi eğitimprogramları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) 

Yrd. Doç. Dr. Khawar JABRAN

10:20-10:30

Ara 


10.30-11.15

Öğrencilerimizin Fakültemiz Akademik ve İdari Personelle Tanışma Çayı