Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Afyonkarahisar’da Gerçekleştirilen 3. Ulusal Tarım Kongresine Katıldılar

13 Eki

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Fakültemiz Öğretim Üyeleri Afyonkarahisar’da Gerçekleştirilen 3. Ulusal Tarım Kongresine Katıldı 

Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. İsmet YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Nedim ALTIN,  Yrd. Doç. Dr. Fikret BUDAK,  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR ve Yrd. Doç. Dr. Hülya TORUN Afyonkarahisar’da 5-8 Ekim 2016 tarihlerinde lll. Ulusal Tarım Kongresine katıldılar. Türkiye’nin farklı üniversitelerinin Ziraat Fakülteleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakülteleri ile T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Araştırma Enstitüsü, il ve ilçe müdürlüklerinden gelen çok sayıda katılımcı Türkiye tarımının masaya yatırıldığı kongrede öğretim üyelerimiz Türkiye tarımına ve bilime katkıda bulunacak değerli bildirilerini sundular.  Doç. Dr. İsmet YILDIRIM “Narlarda Görülen Kahverengi Leke (Alternaria alternata ((Fr.) Keisl.) Hastalığının Fenolojik Dönemlere Göre Yaygınlığı ve Hastalık Şiddeti” adlı Antalya ve İlçeleri nar bahçelerinde yapmış oldukları araştırma sonuçlarını sunarken,  Yrd. Doç. Dr. Fikret BUDAK “Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Farklı Lokasyonlardaki Verim ve Verim Kompanenetleri” adlı bildiriyi, Yrd. Doç. Dr. Nedim ALTIN “Batı Karadeniz Bölgesi Düzce Ekolojik Koşulları Altında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Yaprak Hastalıklarına Karşı Reaksiıyonlarının Belirlenmesi” adlı çalışmayı, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR “Arpada Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasında İlişkinin Biplot Analiz ile İncelenmesi” adlı bildiriyi ve  Yrd. Doç. Dr. Hülya TORUN ise “Tuz Stresinin Antioksidan Sistem ve Endojen Fitohormonlar Üzerine Etkileri” isimli çalışmalarını sunmuşlardır.