Fakültemiz Öğretim Üyeleri Konya’da Gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresine Katıldı

19 Eki

 • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Tüm Duyurular

Bitki Koruma Bölümü Öğretim görevlilerimizden Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ, Yrd. Doç. Dr. Nedim ALTIN,  Yrd. Doç. Dr. Z. Filiz ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Khawar JABRAN, Arş. Gör. Şükran YAYLA ayrıca yüksek lisans öğrencilerimizden Zir. Müh. Şadiye ZAMBAK, Zir. Müh. Nurcan BÜYÜKKURT ve Zir. Müh. Deniz İNCİ 5-8 Eylül 2016 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen VI. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi’ne 13 adet bildiri ile katılmıştır. Çeşitli uluslararası kuruluşlardan ve ülkemizdeki Ziraat Fakülteleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakülteleri, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Araştırma Enstitüleri ve özel sektörden 600’den fazla kişinin 830 bildiri ile katılmış olduğu kongreye, öğretim üyelerimiz aşağıdaki değerli bildirileri ile katkı sağlamışlardır:

Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ

 • Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin Ergin ve Yumurta Evresinin Soğuk Şartlarda Depolanmasının Parazitleme ve Ergin Çıkışı Üzerine Etkisi
 • Türkiye’de Yerfıstığında Aflatoksin Mücadelesinde Yeni Bir Biyopestisit: Aspergillus flavus NRRL 21882 (Afla-guard)

Yrd. Doç. Dr. Filiz ARSLAN

 • Şanlıurfa İli Buğday Tarlalarında Belirlenen Önemli Yabancı Otlar
 • Şanlıurfa İli Mercimek Tarlalarında Belirlenen Önemli Yabancı Otlar
 • EPPO Listelerinde Yer Alan Yabancı Bitki Türlerinin Ülkemizdeki Mevcut Durumu

Yrd. Doç. Dr. Khawar JABRAN

 • Response of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. To High CO2-Consentration, Elevated Temperature and Nitrogen Applications 

Yrd. Doç. Dr. Nedim ALTIN

 • ‘’Pamukta Verticillium Solgunluğuna (Verticillium dahliae Kleb.) Dayanıklılığının Genetik Analizi
 • Bazı Fungisitlerin In vitro Ve In vivo’da Phythophthora nicotianae’ye Karşı Etkilerinin Belirlenmesi
 • Pamukta Solgunluk Patojeni Verticillium dahliae’ya Dayanıklılık

Arş. Gör. Şükran YAYLA

 • İzmir İlinde Çileklerde Botrytis cinerea Fr. İzolatlarının Bazı Fungisitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Deniz İNCİ

 • Salon Palmiyesi (Rhapis excelsa (Thunb.) Henry) Fidanlıklarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi

Zir. Müh. Nurcan BÜYÜKKURT

 • Türkiye’de Allelopati Çalışmalarına Geçmişten Geleceğe Bir Bakış

Zir. Müh. Şadiye ZAMBAK

 • Rosmarinus officinalis L. (Biberiye), Origanum syriacum L. (Süriye Kekiği) Uçucu Yağlarının Geniş Yapraklı Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmeleri üzerine Etkileri