DÜNYA BİYOÇEŞİTLİLİK GÜNÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ÇALIŞTAY İLE KUTLANDI

25 May

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

"Dünya Biyoçeşitlilik Günü" (22 Mayıs) kapsamında planlanan "Biyolojik Çeşitlilik ve Turizm Çalıştayı" üniversitemiz bünyesinde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi ve Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun işbirliği ile ve EyeA Eko Turizm Çiftliği’nin sponsorluğunda, 23 Mayıs 2017 tarihinde Orman Fakültesi konferans salonunda düzenlenmiştir. Çalıştaya Düzce, çevre iller ve ülke genelinden paydaşlar ve kurumlar ile öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın sabah oturumunda Peyzaj Mimarı Senem TÜFEKÇİOĞLU tarafından "Permakültür Yaklaşımı ile Biyolojik Çeşitlilik ve Ekoturizm", Sosyolog Turgay ÖZÇELİK tarafından "Tarım, Biyoçeşitlilik-Turizm Sinerjisi: TaTuTa Örneği", Yrd. Doç. Dr. Didem AMBARLI tarafından "Plansız Turizmin Biyoçeşitlilik Üzerindeki Olumsuz Etkileri", Doç. Dr. Necmi AKSOY tarafından "Düzce’nin Biyolojik Çeşitliliği ve Turizm", Yrd. Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN tarafından ise "Türkiye'de Ekoturizm Uygulamaları" konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın öğleden sonraki kısmında "Bölgenin biyolojik çeşitlilik ve turizm entegrasyonu açısından güçlü ve zayıf yönleri" ile "Bölgede biyolojik çeşitlilik ve turizm entegrasyonu açısından fırsatlar ve tehditler" olmak üzere iki grup oluşturulmuş ve bu gruplara katılan kişiler konu hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır.

Çalıştayın sonuç bölümünde her iki grup konular hakkındaki görüşlerini paylaşmış, elde edilen ortak sonuçlar Düzce, Türkiye ve Dünya ölçeğinde irdelenerek çalıştay sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. Buna göre çalıştay sonunda ortaya çıkan önemli görüşler şu şekildedir:

  • Biyolojik çeşitlilik bütün insanlığın ortak mirası ve ortak geleceğidir.
  • Biyolojik çeşitliliğin insanlığın bugünü ve yarını için aktif bir şekilde korunması, aynı zamanda ihtiyaçları karşılamak için akılcı ve planlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
  • Turizm, çağdaş insanın hayatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ülke, bölge ve il ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Turizmin alternatif gelir getirme yönü ile doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltma potansiyeli yüksektir. Fakat doğal kaynaklar üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmeyen plansız turizm faaliyetlerinin hem kendisini besleyen doğal kaynaklara hem de biyolojik çeşitliliğin pek çok unsuruna olumsuz etkileri söz konusu olur. Bunların önüne geçilmesi için biyolojik çeşitliliğin korunması ve turizm faaliyetlerinin entegre edilmesi gereklidir. Düzce’nin biyolojik çeşitlilik ile entegre edilebilecek tarım, doğa, sağlık, deniz, kış ve spor turizmi gibi özelleşmiş turizm faaliyetlerinin her biri için yüksek potansiyeli vardır. Diğer yandan, turizm ve biyoçeşitlilik entegrasyonu açısından bazı olumsuz koşullar, risk ve tehditler söz konusudur.
  • Turizm ve biyoçeşitlilik entegrasyonunun başarılı şekilde yapılabilmesi için ilgili kurumlar arasında işbirliği sağlanarak bölgenin mevcut potansiyeli değerlendirilmeli, gerekli tanıtım faaliyetleri yapılmalı, ayrıca bu entegresyonu olumsuz yönde etkileyeceği düşünülen tüm risk ve tehditler ortadan kaldırılmalıdır.

"Biyolojik Çeşitlilik ve Turizm Çalıştayı" sonuç bildirgesinin okunmasının ve katılımcılarca kabulünün ardından sona ermiştir. Sonuç bildirgesine, yakın zaman içerisinde ZDBF genelağ sitesinden erişim sağlanabilecektir.