FAKÜLTEMİZ DEKANI PROF DR AHMET ULUDAĞ KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİNİ (DAVİS) ZİYARET ETTİ

18 Tem

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ konuşmacı olarak katıldığı Dünya Parazit Bitkiler Kongresi sonrasında 3 Temmuz 2017 tarihinde Kaliforniya Üniversitesini (Davis) ziyaret etmiştir. Görüşmelerine Dış İlişkiler birimini ziyaret ederek başlayan dekanımız Yurtdışı eğitimleri Müdürü Zachary J. FRIEDERS ile görüşmüştür. Daha sonra Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek dış ilişkilerden sorumlu dekan yardımcısı Prof. Dr. Jan W. HOPMANS ve sosyal konulardan sorumlu dekan yardımcısı Dr. David C. CAMPBELL ile görüşmüştür. Son olarak da Bitki Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. DR Gail TAYLOr’u ziyaret etmiştir. Dekanımız yaptığı açıklamada Türkiye’den üç üniversitenin UCDAVIS ile işbirliği anlaşmasının bulunduğunu ve Düzce Üniversitesi ile anlaşmanın 2015 yılında imzalandığını belirtmiştir. Üniversitemizin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin işbirliği anlaşmalarının teknik temas noktası olan Prof. Dr. ULUDAĞ’ın ziyaretlerinde UCDAVIS tarafının teknik temas noktası Prof. Dr. Kassim ALKHATİB de bulunmuştur. Ayrıca Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemizin ve ÇOMÜ Ziraat fakültesinin ilgili fakülte ile Mevlana anlaşmaları da bulunmaktadır. Amerikan Millî Günü öncesi olması sebebiyle birçok yönetici izinli olmasına rağmen yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilmiştir. Mevcut anlaşmalar bağlamında kurumlar arasında daha sıkı işbirliği imkânlarının araştırıldığı görüşmelerde öğrencilerin faydalanabilecekleri bir sistemin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tarım konusunda bir numara olarak bilinen DAVİS ile işbirliğinin geliştirilmesi öğretim üyelerimizin de gelişmelerine katkıda bulunabilecektir.

Fakültemiz Dekanı Prof Dr Ahmet Uludağ Kaliforniya Üniversitesini (Davis) Ziyaret Etti

Fakültemiz Dekanı Prof Dr Ahmet Uludağ Kaliforniya Üniversitesini (Davis) Ziyaret Etti

Fakültemiz Dekanı Prof Dr Ahmet Uludağ Kaliforniya Üniversitesini (Davis) Ziyaret Etti

Fakültemiz Dekanı Prof Dr Ahmet Uludağ Kaliforniya Üniversitesini (Davis) Ziyaret Etti