FAKÜLTEMİZİN TÜBİTAK 1001 PROJESİ KABUL EDİLDİ

08 Ağu

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN tarafından, 2017 yılı Ocak ayında TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destek Programı’na başvurusu yapılan "Şeker Mısırı Tarlalarında Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Entegre Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi" başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

Şeker mısırı, ülkemizde mısır tarımına uygun her bölgede yetiştirilebilir ve birçok açıdan tarla mısırından daha avantajlıdır. Ülkemizde tüketicilerin ve gıda sektörünün bu ürüne taleplerinin artması sonucunda ekim alanları hızla artmaktadır. Bu yüzden üretim alanlarındaki en önemli sorunlara karşı en doğru mücadele yöntemlerinin belirlenmesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Şeker mısırı üretimini sınırlandıran faktörler arasında yabancı otlar önemli görülmektedir. Bu çalışma, ülkemizde şeker mısırı tarlalarında önemli verim kayıplarına neden olan yabancı otlara karşı etkili, ekonomik ve kalıntı sorunu olmayan yöntemlerin belirlenmesi amacıyla ilk kez yürütülecektir. Araştırmanın başlıca hedefi; ülkemizde yetiştirilen şeker mısırının verim ve kalitesini artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Çalışmaların 2017-2020 yılları arasında ülkemizin farklı ekolojik koşullarına sahip bazı bölgelerinde (Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) yürütülmesi planlanmıştır.

Proje ekibi; Düzce Üniversitesi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Illinois Üniversitesi (ABD)’nden araştırmacılardan oluşmaktadır. Ayrıca gıda sektöründen bazı özel kuruluşlar çalışmayı desteklemektedir. Fakültemiz öğretim üyelerinden; Yrd.Doç.Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN, Prof.Dr. Ahmet ULUDAĞ, Yrd.Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR ve Yrd.Doç.Dr. Emine AYDIN proje ekibinde yer almaktadır.

Proje ekibine çalışmalarında başarılar diler, çalışmanın ülkemiz tarımına önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.