Fakültemiz Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünde “Doğu Marmara Mısır Tarımında Bitki Sağlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri” Konulu Eğitime Katıldı

28 May

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Dekanımız Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ ve Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zübeyde Filiz ARSLAN Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Doğu Marmara Mısır Tarımında Bitki Sağlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu eğitime konuşmacı olarak katıldı. Eğitime, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illeri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri'nden teknik personel katıldı.

Sakarya, Düzce ve Kocaeli illerinde mısır tarımı sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı eğitimde, Dekanımız Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ "Mısırda Biyolojik Mücadele ve Entegre Mücadele" adlı sunum, Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde Filiz ARSLAN ise "Mısır Alanlarında Görülen Yabancı Otlar ve Mücadele Yöntemleri" adlı sunumunu yaptılar.

Eğitimin değerlendirme ve kapanış bölümünde bölgede Mısırkurdu zararına karşı mücadele yapılması gerektiği, bölgenin doğal düşmanlar açısından zengin bir bölge olması yönüyle biyolojik mücadele imkânlarının araştırılmasının önemli olduğu belirtildi. Ayrıca, mısır rastık hastalığının surveyi, bölgedeki yaygınlığı ve şiddetinin belirlenmesi gerektiği de ifade edildi. Program, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü, Dr. Yavuz AĞI tarafından konuşmacılara plaket takdimi ile son buldu.

zdbf
zdbf
zdbf
zdbf
zdbf