Düzce Fındık Çalıştayı Kitapçığı Yayınlandı

27 Haz

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Fındık, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip, katma değeri yüksek bir tarımsal üründür. Türkiye, toplam Dünya fındık üretiminin % 75'ini, ihracatının ise % 70-75'ini gerçekleştirmektedir. Ayrıca, yaklaşık 5.000.000 insan geçimini bu sektörden sağlamaktadır. Ülkemiz illerinin yaklaşık %50’sinde fındık yetiştirilmektedir. Son 15 yılın ortalama fındık üretimi 548 bin ton olup, 2015 yılında 646 bin ton, 2016`de 420 bin ton, 2017 yılında, 675 bin ton üretim gerçekleşmiştir. Türkiye`nin fındık veriminde yıllara göre önemli değişiklikler görülmektedir.

İklim koşulları, fındıkta görülen periyodisite, işletme ölçeğinin küçüklüğü, gerekli kültürel işlemlerin yeterince yapılmaması, fındıkta ürün kayıplarına sebep olan hastalık ve zararlı etmenleri ile mücadelede yapılan yanlış uygulamalar ve üreticilerin geleneksel alışkanlıklarından kolay vazgeçememeleri gibi faktörler nedeniyle birim alandan beklenen verim ve kalite alınamamaktadır. Fındıkta verim ve kalitede uluslararası standartlara uygun, rekabet edilebilir ve sürdürülebilir olabilmesi için, fındık yetiştiriciliğinde karşılaşılan mevcut sorunların tespit edilmesi, gerekli çözüm önerilerinin ortaya konması, uygulanması ve bu konularda farkındalık yaratılması amacıyla Düzce ilimizde Fındık Çalıştayı düzenlenmiştir.

Üç ana başlıkta çalıştay’ın yürütülmesini çok değerli buluyorum. Çalıştayda;

• Fındık yetiştiriciliği,

• Fındık hastalık ve zararlılarla mücadele,

• Fındık hasat depolama, pazarlama, ihracat ve katma değerli ürün eldesi olmak üzere üç farklı grupta çözüm önerilerinin tartışıldığı, üretimden tüketime tarım sektörünün tüm paydaşları ve alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Çalışma Grupları oluşturulmuştur.

Fındık Çalıştayında alınan kararların Ülkemiz tarımına faydalı ve hayırlı olmasını diliyor, çalıştaya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

PDF Kitapçık - Düzce Fındık Çalıştayı (08 Mayıs 2018)