Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz Öğrencileri Üniversitemizi Temsil Etti

01 Kas

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz Öğrencileri Üniversitemizi Temsil Etti

TÜBİTAK 2209-A kapsamında 3 adet proje desteği kazanan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz Yayım Faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Bitki Koruma Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YAZLIK danışmanlığında 26-28 Ekim 2108 tarihinde Aydın’da düzenlenen  Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde yürütmüş oldukları projelerin ön değerlendirme sonuçlarını 2 adet poster ve 1 adet sözlü sunum ile paylaştılar.

Kongrede; Mehmet KAVAK koordinatörlüğünde yürütülen “Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Yabancı Ot Türleri ve Etkileri” ve Ercan ÇÖPOĞLU koordinatörlüğünde yürütülen “Meyve Fidanlık Alanlarında Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce Merkez İlçe Örneği” başlıklı çalışmalar poster bildiri, Onur Can ULUTAŞ koordinatörlüğünde yürütülen “Yasayan Alan: Prusias ad Hypium Antik Kentinde Yabancı Ot Türleri” çalışma ise sözlü bildiri olarak sunuldu.

Desteklenen projelerden elde edilen verilerin yayım faaliyetleri ile bilim dünyasına önemli katkılar sağlanmıştır. Ayrıca, yürütülen projeler ile öğrencilerimiz mezuniyet öncesi bilimsel girişimcilik deneyimi kazanmıştır.

Öğrencilerimizin Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongre’sine katılmaları için destek olan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR’a, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ’e, mali destek sağlayan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı’na, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanlığına, Tarım İlaçları firması, BAYER’e katkılarından dolayı teşekkür eder, öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.