Öğrencilerimiz TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası XI. Öğrenci Kurultayı’nda Üniversitemizi Temsil Etti

03 Ara

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Öğrencilerimiz TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası XI. Öğrenci Kurultayı’nda Üniversitemizi Temsil Etti


 

Ankara’da 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası XI. Öğrenci Kurultayına Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Z. Filiz Arslan danışmanlığında katılım sağladılar. Kurultayda hazırlamış oldukları 1 adet poster ve panelde 1 adet sözlü sunum ile Üniversitemizi temsil ettiler.

Kurultayda; Gonca Turan Koordinatörlüğünde yürütülen “Turan, G., Sürmeliler, S., Yayla, Ş., Arslan, Z.F., & Öztemiz, S., 2018. Düzce ilinde fındık üretimi ve bitki koruma sorunları” başlıklı çalışma poster bildiri olarak sunuldu. Panelde ise “Üniversite eğitiminiz beklentinizi karşılıyor mu? başlıklı sunum ile Seren Sürmeliler Koordinatörlüğünde hazırlanan konu sözlü bildiri olarak sunuldu. Desteklenen projelerden elde edilen verilerin yayım faaliyetleri ile bilim dünyasına önemli katkılar sağlanmıştır. Ayrıca, mezuniyet öncesi öğrencilerimiz sahip olacakları meslekle ilgili sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, bireysel olarak çok disiplinli takımlarda paylaşabilme becerisi kazanmışlardır.

Öğrencilerimizin TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası XI. Öğrenci Kurultayı’na katılmaları için destek olan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR’a, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ’e, mali destek sağlayan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilcimiz Zir. Müh. Hakan ÇETİN’e, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası XI. Öğrenci Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkür eder, öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.