31 ARALIK 2018 TARİHLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

31 Ara

  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Tüm Duyurular

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 31.12.2018 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

 

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

 

 

BAŞVURU

1. Başvuru Tarihleri: 31.12.2018 – 14.01.2019 tarihleri arasındadır.

2. Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

3.  Ön Değerlendirme Sonuçları 17.01.2019 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

4. Giriş Sınavları 21.01.2019 tarihinde saat 13:00‘de başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 23.01.2019 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacak.

5. İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, www.personel.duzce.edu.tr adresindeki dilekçenin ekine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

   -Lisans mezuniyet belgesi ve transkiript fotokopisi

   -İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesi fotokopisi

   -İlan şartlarında var ise deneyim belgesi

   -ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

6. Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

BİRİM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

AÇIKLAMA

Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi

Bitki Koruma

Arş. Gör.

Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu olmak, Bitki Koruma Anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

 

Başvuru Adresi: Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

                            Konuralp Yerleşkesi  81620 Konuralp/DÜZCE

                            Tel: 0 380 541 22 94

                            Fax:0 380 541 22 95