Fakültemiz Akademisyenleri tarafından Tübitak Projesi kapsamında mısır üreticilerine ve öğrencilerimize eğitim verildi

11 Mar

Fakültemiz liderliğinde yürütülen “Şeker Mısırı Tarlalarında Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Entegre Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi” adlı TÜBİTAK Projesi kapsamında şeker mısırı üreticilerinin bilgi düzeylerinin artırılması amacıyla, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü’nde 09.03.2020 tarihinde üretici ve teknik elemanlara yönelik eğitim verildi. Eğitime,  Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Proje Lideri Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan, projede araştırmacı olarak görev alan Doç.Dr. Hüseyin Güngör ve Dr. Öğretim Üyesi Emine Aydın, Araştırma Görevlisi Şükran Yayla, Yücel Avşar, Fakültemiz lisans 4. sınıf öğrencileri, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yavuz Ağı, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, Ziraat Odaları Başkanları,  Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar ve üreticiler katılım sağladı.

Eğitim programı, Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Ziraat Mühendisleri Odası İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz AĞI’nın açılış konuşmaları ile başladı. Doç. Dr. Hüseyin Güngör “Mısır Tarımı”, Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan “Şeker Mısırı Üretiminde Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadele Yöntemleri”, Dr. Cavit Sezer “Şeker Mısırın Kullanım İmkânları” konularında eğitim sunumlarını gerçekleştirdi.  Ardından üreticilerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik soru ve cevap bölümüne geçildi.

Ayrıca, eğitime katılan lisans öğrencilerimize Mısır Araştırma Enstitüsü laboratuvarları gezdirilerek kurumda yürütülen faaliyetler ile ilgili genel bilgiler verildi. Eğitim programı fotoğraf çekimi ile son buldu.