DUYURU

20 Mar

Sevgili öğrenciler, 

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.03.2020 tarihli açıklamasına ve 19.03.2020 tarihli yazısına istinaden, dünyada ve ülkemizde yaygın görülen COVID-19 virüsü sebebi ile içinde bulunduğumuz koşullarda; Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yeni bir açıklaması yapılıncaya kadar aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir.  

  • Eğitim ve öğretimin etkin, sürekli ve sürdürülebilir biçimde sağlanması için Üniversitemizin olanaklarına ek olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanacak uzaktan eğitim materyalleri de kullanılacaktır.  

Birimlerimizde, 

1) Ders notu, sunum, kitap vb. yazılı ders materyalleri ile video, ses kaydı vb. görsel ve işitsel materyaller kullanılarak asenkron biçimde yürütülebilecek dersler için ders materyalleri; dersi veren öğretim elemanı tarafından kurumsal akademik internet sitelerinden (akademik.duzce.edu.tr/adsoyad),  ders planına uygun olarak haftalık biçimde paylaşılacaktır. 

(2) Üniversitemizin senkron eğitime olanak sağlayan sanal sınıfları ağırlıklı olarak uygulamalı yürütülen dersler için kullanılacak, senkron biçimde yürütülecek dersler için eğitim 24.03.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Senkron biçimde yapılacak dersler için ders programı  23.03.2020 tarihinde ilan edilecektir.   

(3) Öğretim elemanlarımız tarafından Üniversitemiz uzaktan eğitim merkezi olanakları Google Meet, Microsoft Meeting, BigBluePoint, Zoom, Jitsi Meeting gibi sistemler kullanılabilecek, öğrencilerimiz ile en yüksek interaktif etkileşime olanak veren her tür etkileşim yöntemi geçerli kabul edilecektir. 

(4) Ağırlıklı olarak uygulamalı yürütülen dersler için Üniversitemiz akademik takviminde yaz okulu dönemi olarak ilan edilen 22.06.2020 – 14.08.2020 tarihleri arasında ayrıca telafi programı yürütülecektir. Telafi programı yürütülecek dersler ve telafi ders programı yaz okulu ders programı ile birlikte ilan edilecektir. Telafi ders programı yaz eğitimi programından ayrı ve bağımsız gerçekleştirilecek olup, telafi programında devam zorunluluğu bulunmayacak, öğrencilerimiz yaz okulu ile birlikte telafi programına dahil olabileceklerdir. 

(5) Yaz okulundan ders almayacak öğrencilerimiz; iş yeri eğitimi ve stajlarını 15.06.2020-04.10.2020 tarihleri  arasında, yaz okulundan ders alacak öğrencilerimiz de 17.08.2020-04.10.2020 tarihleri arasında yaz okulu bitiminde gerçekleştirecektir. 

(6) Eğitim Fakültesi Bölümleri, Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Eğitim Fakültemizce yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında uygulanan Öğretmenlik Uygulamaları derslerinin ne şekilde yürütüleceği Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim süreci hakkındaki kararları çerçevesinde daha sonra duyurulacaktır.

(7) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavları öğretim elemanlarının tercihine göre ödev, proje vb. yöntemlerle gerçekleştirilebilecektir.

(8) Öğrencilerimize 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılı için kayıt dondurma hakkı verilmiştir. 23.03.2020 ve 25.03.2020 tarihleri arasında kayıt dondurma talebini dilekçe ile bölüm başkanlıklarına posta veya faks yoluyla ileten öğrencilerimizin kayıtları dondurulacaktır.