Kuruluş

Üniversitemiz Senatosunun  09/08/2011 tarihli 10.toplantısında 2011/64 sayılı kararı ile Fakültemizin kurulmasıyla ilgili teklif dosya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuş ve  2809 sayılı Kanun'un 4633 sayılı Kanun'la değişik Ek 30'uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30/11/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla kurulmuştur.