MİSYON-VİZYON

MİSYON

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir fakülte olarak; başta bölgenin olmak üzere ülke tarımının gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya liderlik etmektir.

VİZYON

Doğal dengenin korunarak geliştirilmesine yönelik bilim ve teknolojiler üreten, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen ve aynı zamanda araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdüren, uzmanlığa dayalı öncü, dinamik ve saygın bir fakülte olmak.