Tarla Bitkileri Bölümü

Bölümün temel amacı, iklim özelliklerine uyarlı tahıllar, baklagiller, yem ve yağ bitkileri ve bazı endüstriyel bitkilerin üretiminde ve pazarlanmasında çalışabilecek elemanlar yetirtirebilmektir. Ayrıca; eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak, özgür bilmsel düşünceye ve bilimsel düşünceye ve bilimsel çalışma disiplinine sahip, Tarla Bitkileri sorunlarının çözümünde nitelikli Ziraat Mühendislerinin yeştişmesini sağlamaktır. Program sayesinde, tarla bitkilerinin üretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürüten ve çözümler üreten özel firmalara ve resmi kuruluşlara Tarla Bitkileri alanında uzmanlaşabilecek teknikeleman ve araştırıcılar yetiştirilecektir. Bununla birlikte ülke ve bölge tarımının Tarla Bitkileri sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak; Tarla Bitkileri alanında eğitim vearaştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve yeni bilimsel açılımlara öncülük edebilen; değişen dünya koşullarında aranan niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmek diğer amaçlarıdır.

Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz, Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde, Zirai Kantina Müdürlüklerinde, Tarım İl Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Devlet Su İşleri ve benzeri kamu kurumlarında görev almaktadırlar. Özel sektörde ise kendi ilaç bayilerini açabilecekleri gibi, tarım ilaçları üreten ve pazarlayan şirketlerde, tarımsal üretim gerçekleştiren farklı büyüklüklerdeki işletmelerde görev almaktadırlar. Bununla birlikte, Ziraat Bankasına bağlı birimler, Şeker Fabrikaları A.Ş. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Krdei Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, TRT., Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayii Odaları, İhracatçı Birlikleri ve tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.