Kuruluş ve Genel Bilgiler

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Fakültemizin kuruluş amacı, ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmak, gelişen teknolojiyi tarıma entegre ederek başta bölgemiz olmak üzere mevcut tarımsal sorunlara çözüm üretmek ve nitelikli ziraat mühendislerini yetiştirmektir. Fakültemiz, Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesinde bulunmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri ve Tarımsal Biyoteknoloji lisans programları ile Bitki Koruma Yüksek Lisans Programı mevcuttur. Fakültemiz akademik kadrosunda, 3 Profesör, 2 Doçent, 14 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi Bulunmaktadır.

Fakültemizde Eğitim-Öğretim faaliyetleri 2015-2016 yılında Bitki Koruma Bölümünün öğrenci alımı ile başlamıştır. Bitki Koruma Bölümü Yüksek Lisans programının da aktif olması ile birlikte, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, lisans ve yüksek lisans öğrenci sayımız 100’e ulaşmıştır.