Kuruluş ve Genel Bilgiler

Fakültemiz, 2089 sayılı Kanun’un 4633 sayılı Kanun’la değişik ek 30’uncu maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.11.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar ile kurulmuştur. Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesinde bulunan fakültemiz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile aynı yerleşkede ortak eğitim-öğretim alanlarını kullanmaktadır. Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri ve Tarımsal Biyoteknoloji lisans programları bulunmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında fakültemiz; 48 öğrenci, 20 öğretim elemanı ve 7 idari personeli ile eğitim öğretim faaliyeti sürdürülmektedir.