Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Başkan Dekan
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlyas UYGUR Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şerif DEMİR Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Üye Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı V.
Doç. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN Üye Tarla Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı
 Doç. Dr. Üyesi Hülya ÜNVER ÜyeBahçe Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR Üye Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine AYDIN Üye Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖÇ RASGELE Üye Biyosistem Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hülya TORUN  ÜyeBiyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi