Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Başkan Dekan Vekili
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İsmet YILDIRIM Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine AYDIN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZMEN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNVER Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya TORUN Üye Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi