Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Başkan Dekan
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlyas UYGUR Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. İsmet YILDIRIM Üye Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN Üye Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya TORUN ÜyeBiyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi