Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Başkan Dekan
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye D.Ü Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlyas UYGUR Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. İsmet YILDIRIM Üye D.Ü Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye D.Ü Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN Üye D.Ü Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya TORUN Üye D.Ü Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi