Çevirim İçin Tanıtım

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

Tanım:


Bölümün Kuruluş Amacı: Bitki Koruma Bölümümüzün kuruluş amacı; bilimsel düşünceye ve bilimsel çalışma disiplinine sahip, insan ve çevre sağlığını göz önünde bulunduran, Bitki Koruma sorunlarının çözümünde entegre mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek nitelikli Ziraat Mühendislerinin yetişmesini sağlamaktır. Bunlar birlikte ülke ve bölge tarımının bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak elemanlar yetiştirmek; doğal kaynakların sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılabilmesine olanak sağlayacak bilgileri üretmek ve yaymak; Bitki Koruma alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bilim dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, yeni bilimsel açılımlara öncülük edebilen, değişen dünya koşullarında aranan niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmek diğer amaçlarıdır.


Akademik Personel Durumu:  2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi (bunlardan birisi 35. Madde ile ilişiği kesilerek başka bir üniversiteye görevlendirilmiştir) olmak üzere toplam 8 akademik personel mevcuttur. 


Öğrenci Sayısı:  2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 75 (yetmiş beş) lisans öğrencisi ile 12 (on iki) yüksek lisans öğrencisi eğitim görmektedir. 2016-2017 yılı eğitim öğretim yılında da yaklaşık 30 (otuz) lisans öğrencisi ile 5 (beş) yüksek lisans öğrencisi eğitim görecektir. 


Mezunların İş Olanakları: Bitki Koruma Bölümüzden mezun olacaklar, Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde, Zirai Karantina Müdürlüklerinde, Tarım İl Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Devlet Su İşleri ve benzeri kamu kurumlarında görev almaktadırlar. Özel sektörde ise kendi ilaç bayilerini açabilecekleri gibi, tarım ilaçları üreten ve pazarlayan şirketlerde, tarımsal üretim gerçekleştiren farklı büyüklüklerdeki işletmelerde görev almaktadırlar. Bununla birlikte, Ziraat Bankasına bağlı birimler, Şeker Fabrikaları A.Ş, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, TRT, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.